Privacyverklaring

Aanpakken met @nneke is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierin staat:

 • Hoe je Aanpakken met @nneke kunt bereiken;
 • Welke persoonsgegevens Aanpakken met @nneke verzamelt en met welk doel;
 • Hoe Aanpakken met @nneke persoonsgegevens bewaart en beveiligt;
 • Hoe lang Aanpakken met @nneke persoonsgegevens bewaart;
 • Hoe je jouw persoonsgegevens kan inzien, aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens Aanpakken met @nneke is een bedrijf dat mensen helpt met problemen of vragen op een drie tal gebieden, opruimen, consuminderen, leefstijl en helpt deze op te lossen en te beantwoorden zodat ze blij worden.
De persoon achter Aanpakken met @nneke is Professional Organizer Anneke Nieuwland. Zij is verantwoordelijk voor het privacybeleid.

Aanpakken met @nneke is gevestigd in Nijmegen met KvK-nummer 73438227

+31 615598095  info@aanpakkenmetanneke.nl   www.aanpakkenmetanneke.nl

Bescherming persoonsgegevens Aanpakken met @nneke neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Aanpakken met @nneke verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de telecommunicatiewet.

Persoonsgegevens die worden verstrekt Aanpakken met @nneke verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

(Potentiële) Klanten

Klanten kunnen particulier, zakelijk of via de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) met een persoonsgebonden budget (PGB) persoonlijke begeleiding krijgen. De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adres (straat en huisnummer, postcode en woonplaats);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Naam en adres bedrijf waarvoor je werkzaam bent, in geval van een zakelijke klant;
 • Bankrekeningnummer (alleen van klanten);
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of tijdens een gesprek.

Daarnaast zijn er bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens. Die worden verwerkt indien nodig bijvoorbeeld in geval van een PGB via de WMO of in geval van een zakelijke klant:

 • Geboortedatum;
 • Medische informatie;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • Burgerservicenummer;
 • KvK- nummer;
 • BTW- nummer.

Websitebezoekers

Bij bezoek aan mijn website worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Gegevens over surfgedrag (dit is geanonimiseerd);
 • Nadrukkelijk wordt hierbij geen volledig IP-adres opgeslagen.

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders, voogd of verantwoordelijke zorgprofessional. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@aanpakkenmetanneke.nl

Social media volgers

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam (profielnaam);
 • Geslacht;
 • Taal;
 • Plaatsnaam;
 • Land.

Van de Social Media Platforms Facebook en LinkedIn staan buttons geplaatst op mijn website. Lees de privacy verklaringen van deze Social Media Platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Zakelijke relaties

Van zakelijke relaties worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Naam en adres bedrijf waarvoor je werkzaam bent;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Geautomatiseerde besluitvorming Aanpakken met @nneke neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Doel en grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens Aanpakken met @nneke verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren en uitvoeren van diensten en goederen;
 • Afhandelen van betalingen;
 • Om je te kunnen bellen, appen of schrijven voor uitvoering dienstverlening;
 • E-mailen voor uitvoering dienstverlening;
 • Informeren over wijzigingen van diensten;
 • Persoonsgegevens waar toe ik wettelijk verplicht ben zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

 • Bewaartermijn Aanpakken met @nneke bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor de bedrijfsadministratie (de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen voor boekhouding en Belastingdienst). Voor de overige persoonsgegevens hanteren we een bewaartermijn van twee jaar.
  Delen van persoonsgegevens Aanpakken met @nneke deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten we een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Aanpakken met @nneke blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.Cookies Aanpakken met @nneke gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.Cookies onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
  Ook door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Aanpakken met @nneke wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, maar jou wel zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden.Cloud Aanpakken met @nneke kan je persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van Aanpakken met @nneke door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Aanpakken met @nneke heeft contractuele maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat je persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aanpakken met @nneke. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reager zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.
  Aanpakken met @nneke neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aanpakkenmetanneke.nl. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.aanpakkenmetanneke.nl. Ik raad je aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

  Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 31 maart 2020